ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ TSOUNAMI ΣΕ...

Δευτερόλεπτα

Home |Rss Feeds | Forum | Find us on Facebook | Friendly Banners

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

Και δεύτερη δικαίωση του ελεγκτή ορκωτού λογιστή .

Γράφει ο Δημήτρης Τεκίδης
Αγαπητοί αναγνώστες ,
Σε άρθρο μου με τίτλο ΄΄ Τεχνητός ή όχι ο ισολογισμός ; Μέρος 3ο ΄΄ που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Ακτιβιστή σας κατέθετα τις επιφυλάξεις του ελεγκτή ορκωτού λογιστή ως αναφορά τον ισολογισμό .
Έγραφε στην 5η επιφύλαξη του : ΄΄ Κατά του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους , διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού 3.895.000 ευρώ από τις οποίες ποσό ύψους 1.745.000 ευρώ είτε έχει καταγραφεί στα βιβλία του Δήμου ως υποχρέωση είτε έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη . Για το ακάλυπτο ποσό ύψους 2.150.000 ευρώ δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό ΄΄
Να λοιπόν που μία-μία σκάνε σαν βόμβες οι αποφάσεις των αγωγών οι οποίες υποχρεώνουν τον Δήμο στην καταβολή χρηματικών ποσών . Οι συγκεκριμένες τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων αφορούν αποζημίωση θιγόμενων από ρυμοτομία.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2082/2010 Απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης , το με αριθ. πρωτ. 8-2-2011 Πιστοποιητικό Εφετείου Θεσσαλονίκης και την από 2-2-2011 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Θερμαϊκού σύμφωνα με την οποία η πάρα πάνω απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη , καλείται ο Δήμος Θερμαϊκού να καταβάλλει ως αποζημίωση , για αναγκαστική απαλλοτρίωση λόγο ρυμοτομίας , το ποσό των 216.765 ,00 ευρώ και 7.102,95 ευρώ για έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών . Σύνολο 223.867,95 .
Επίσης , σύμφωνα με την από 1-10-2008 Επιταγή προς εκτέλεση της υπ’ αριθ. 2380/2006 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και την με αριθ. πρωτ. 9994/14-4-2011 αίτηση των δικαιούχων αποζημίωσης , ζητούν την καταβολή υπολειπόμενου ποσού 46.071,15 ευρώ . Για το εν λόγο ποσό υπάρχει και σύμφωνη γνώμη του νομικού συμβούλου του Δήμου .
Δεν ήταν τυχαία , αγαπητοί αναγνώστες , η αναφορά μου στον ισολογισμό και μάλιστα με τρία άρθρα . Ήθελα να καταδείξω την μεθόδευση για τη δημιουργία εντυπώσεων και οι οποίες μάλιστα θα έπρεπε πάση θυσία να κερδηθούν .
Σήμερα λοιπόν δικαιώνομαι , μαζί με τον ελεγκτή ορκωτό λογιστή , αφού τα γεγονότα ένα-ένα έρχονται να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω .
Share/Save/Bookmark

Δεν υπάρχουν σχόλια:

navigation pages